Nazywam się Karolina Krużewska-Ossowska - specjalizuję się w ochronie danych osobowych.

 

Pomagam firmom chronić prywatność ich klientów.

Jestem Inspektorem Ochrony Danych i Audytorem Wiodącym systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001. Pełniłam także funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

 

Moja droga do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych poprzedzona była latami pracy na stanowisku project managera oraz specjalisty ds. wizerunku. Przez 18 lat  pracowałam w europejskiej organizacji, która przetwarzała dane osobowe młodych osób na dużą skalę. Uczyłam się pracy z danymi osobowymi, ich przetwarzania i ochrony we własnej organizacji, ale miałam także szansę  obserwować podejście do ochrony danych w ponad 30 organizacjach w całej Europie, z którymi na co dzień współpracowałam. Zdobyte na przestrzeni lat doświadczenie oraz umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne, zarządzania kryzysem i kierowania projektem w połączeniu z przetwarzaniem danych osobowych nakierunkowały mnie na podjęcie nowego wyzwania zawodowego. Bezpieczeństwo informacji, ciągłość działania, cyberbezpieczeństwo to kierunki, w których podążam zawodowo.

Posiadam doświadczenie w doradztwie firmom prywatnym oraz stowarzyszeniom w zakresie ochrony danych osobowych. Przeprowadzam audyty oraz dokonuję wdrożeń ochrony danych osobowych, zgodnych z RODO, m. in. w spółkach z branży IT, produkcyjnej, budowlanej, usługowej i ubezpieczeniowej. Pełnię funkcję inspektora ochrony danych na zasadzie outsourcingu w spółkach z branży tranposrt morski, IT oraz e-commerce.

 

Tworzę dokumentację obowiązującą w spółkach w zakresie ochrony danych osobowych, sprawuję nadzór nad bezpieczeństwem informacji oraz doradzam w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego. Opiniuję umowy w zakresie ochrony danych osobowych: umowy powierzenia,  umowy, z którymi wiąże się udostępnianie danych osobowych. Doradzam przy kampaniach marketingowych, dostosowuję regulaminy usług do wymogów z zakresu ochrony danych osobowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

Przygotowuję i prowadzę szkolenia poświęcone ochronie danych osobowych.

 

Jestem absolwentką studiów podyplomowych z zakresu pełnienia funkcji inspektora ochrony danych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku z zakresu Public Relations i marketingu partnerskeigo. Magisterium broniłam na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. 

 

W wolnym czasie oddaję się pasji jazdy na rolkach, rowerze i gry w tenisa.