Inspektor Ochrony Danych

 

Europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) wprowadziło nową instytucję inspektora ochrony danych (IOD). RODO nakłada na większość firm obowiązek powołania inspektora ochrony danych osobowych. Są to podmioty publiczne, firmy regularnie i na dużą skalę monitorujące osoby fizyczne oraz te przetwarzającedane osobowe na dużą skalę lub przetwarzające dane szczególnej kategorii.

Pomimo teoretycznej możliwości powołania inspektora ocrony danych osobowych spośród osób zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie, wygodniejszą i z ekonomicznego punktu widzenia korzystniejszą opcją jest  korzystanie z  outsourcingu funkcji inspektora ochrony danych osobowych.

Większość firm przetwarza dane osobowe (pracowników, klientów, kontrahentów) i korzystanie z proponowanej przeze mnie usługi zewnętrznego inspektora ochrony danych osobowych jest wygodne, bezpieczne, skuteczne oraz wspierające firmę w zakresie procesów przetwarzania danych osobowych.

 

Korzyści z outsourcingu funkcji IOD:

 

 • ciągły monitoring procesów przetwarzania danych osobowych w firmie
 • gwarancja specjalistycznej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych
 • prestiż firmy
 • opłacalność finansowa

 

Zakres usług przy pełnieniu funkcji IOD:

 

 • przeprowadzenie audytu zgodności wraz z raportem pokontrolnym
 • przygotowanie/ aktualizacja i wdrożenie dokumentacji
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych oraz aktualizacja stanu zabezpieczeń w razie zmian organizacyjnych lub prawnych
 • reprezentowanie zleceniodawcy w kontaktach z Urzędem Ochrony Danych Osobowych (UODO) i klientami w zakresie kontroli zdalnej oraz bezpośredniej
 • wsparcie w przypadku wystąpienia incydentów ochrony danych osobowych
 • przeprowadzanie regularnych audytów ochrony danych osobowych oraz przedstawianie raportów pokontrolnych i rekomendacji
 • cykliczne szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych osobowych
 • przygotowanie klauzul, zgód, regulaminów konkursów, programów lojalnościowych lub innych dokumentów ochrony danych osobowych
 • przygotowanie i negocjowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • rozpatrywanie skarg osób fizycznych w związku z rzekomym naruszeniem ich praw
 • zapewnienie kompleksowej informacji o bieżących sprawach, realizowanych w organizacji w związku z ochroną danych osobowych
 • udzielanie odpowiedzi na wszelkie pytania lub wątpliwości związane z ochroną danych osobowych w organizacji