Szkolenie RODO

 

Szkolenie RODO dla przedsiębiorców, kadr kierowniczych, pracowników przetwarzających dane osobowe daje możliwość zdobycia praktycznej wiedzy, która pomoże bezpieczniej funkcjonować firmie w ramach nowych przepisów.

 

Program szkolenia RODO:

  • podstawowe informacje i definicje wprowadzające w tematykę  RODO (dane osobowe, pseudonimizacja, profilowanie, przetwarzanie danych, administrator, podmiot przetwarzający, naruszenie ochrony danych osobowych)
  • odpowiedzialność i zasady przetwarzania danych osobowych (zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość, ograniczenie celu, prawidłowość, ograniczenie okresu przechowywania danych, integralność i poufność)
  • prawa osoby, której dane są przetwarzane (obowiązek informacyjny, prawo do sprostowania danych, prawo dostępu do danych, prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu)
  • nowe obowiązki administratora danych (pozyskiwanie i przetwarzanie danych przez administratora, uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania  oraz domyślna ochrona danych, rejestr czynności przetwarzania, analiza ryzyka, bezpieczeństwo przetwarzania, zgłaszanie naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego, zawiadamianie osoby, której dane dotyczą o naruszeniu, ocena skutków dla ochrony danych)
  • obowiązki podmiotu przetwarzającego (procesora danych)
  • Inspektor Ochrony Danych  (zadania IOD, pozycja i odpowiedzialność IOD)
  • Urząd Ochrony Danych Osobowych (uprawnienia i obowiązki Prezesa UODO, certyfikacja i akredytacja, postępowanie kontrolne, administracyjne kary pieniężne)