Wdrożenie RODO

 

Na kompleksowe wdrożenie RODO w Państwa firmie składa się przeprowadzenie audytu, analizy ryzyka, dostosowanie procesów biznesowych, dokumentacji i środowiska teleinformatycznego, a także szkolenia dla pracowników.

 

Wdrożenie obejmuje:

 • warsztaty dla zespołu wdrożeniowego w Państwa firmie
 • audyt otwarcia
 • analiza ryzykaprzetwarzania danych osobowych
 • mapowanie procesów biznesowych
 • przygotowanie wytycznych dla dostawców i administratorów narzędzi teleinformatycznych
 • dostosowanie dokumentacji (polityk, procedur, klauzul i umów)
 • szkolenie pracowników i współpracowników
 • audyt zamknięcia.

Korzyści z wyboru kompleksowego wdrożenia RODO w organizacji:

 • spójny system ochrony danych osobowych, zapewniający zgodność przetwarzania danych w Państwa firmie z przepisami RODO
 • przewaga biznesowa
 • opłacalność finansowa

 

Najważniejsze obszary przy wdrażaniu RODO:

 • analiza ryzyka wraz z opracowanym planem postępowania z ryzykiem
 • ocena skutków dla ochrony danych (analiza czy firma musi wykonać ocenę i jej wykonanie)
 • dostosowanie środków technicznych i stworzenie procedury (m. in. szyfrowanie, pseudonimizacja)
 • rejestr czynności przetwarzania (analiza czy firma musi wykonać rejestr i opracowanie jego szablonu)
 • dostosowanie środków organizacyjnych i stworzenie procedur (m. in. czystego biurka, czystego ekranu)
 • inspektor ochrony danych (analiza czy firma potrzebuje IOD, określenie jego kwalifikacji i możliwość przejęcia funkcji IOD w firmie)
 • stworzenie dokumentacji ochrony danych osobowych (zapoznanie z dotychczasową dokumentacją, dostosowanie lub stworzenie nowej dokumentacji zgodnej z ochroną danych osobowych – m. in. klauzul, umów, zgód, polityki bezpieczeństwa)
 • wdrożenie mechanizmu ochrony domyślnej i w fazie projektowania
 • zgłaszanie naruszeń (stworzenie procedury w razie wystąpienia incydentu ochrony danych osobowych)
 • dostosowanie nowego obowiązku informacyjnego